Sveriges riksbank Stockholm.

Utställningar och ljussättning i montrar, i riksbankens hus vid Brunkebergstorg, visande  Sveriges riksbanks historia, personer och händelser i riksbanken. Gåvor till riksbanken utställdes i befintliga montrar.
Inventering av äldre föremål och gåvor i banken har utförts som ett särskilt uppdrag

Uppdragsgivare: Sveriges riksbank
Projektet är utfört i samarbete med Daniel Prytz, Kungliga Myntkabinettet
Foto Gabriel Hildebrand

   
< TILLBAKA