Kungliga Myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Stockholm

Utställningsuppdraget var att för museets utställningar konstruera och rita säkra montrar för mynt-och föremålssamlingarna. Montrarna finns bl.a. i entréhallen - monter för kastmynt, på trapplan -montrar för sparbössor, i Lovisa Ulrikas bibliotek och i utställningen ”Samlat i kabinett” där uppdraget även innefattade utformningen av utställningsrummet.
Ett senare projekt var att konstruera en monter för de stora plåtmynten. Även belysning har ingått i alla projekt

Uppdragsgivare: Kungliga Myntkabinettet
Utställningen ”Samlat i kabinett” i samarbete med Margareta Källström arkitekt SAR/MSA  AIX arkitektkontor
Foto Åke E:son Lindman

                 
< TILLBAKA