Käppalaverket  Lidingö

Utformning av en entré för studiebesök. Käppalaverket har visningar för skolklasser och även andra studiebesök. Utställningen i entrén, där en introduktion sker, visar bl.a. avloppsrör och vad man inte skall slänga i ett avlopp, hur mycket papper som ett hushåll förbrukar på ett år mm

Uppdragsgivare: Käppalaförbundet
Projektet är utfört i samarbete med Torkel Tigerschiöld arkitekt SAR LAR/MSA

                   
< TILLBAKA