Vasamuseet Stockholm

Inredning specialritad och standard för kontor, magasin, filmsal, restaurang och butik

Uppdragsgivare: Kungliga Byggnadsstyrelsen
Ansvarig arkitekt inredning Carola Bratt . Projektet är utfört i samarbete med Månsson Dahlbeck arkitektkontor AB
Foto Åke E:son Lindman

                     
< TILLBAKA