Uppsala Universitet Myntkabinett Uppsala

Inredning och utställningar för en permanent mynt- och medaljutställning i universitetshuset. Utställningarna visas vid studiebesök och lokalen används även för sammanträden

Uppdragsgivare: Uppsala Universitet
Ansvarig arkitekt Carola Bratt i samarbete med 1:e antikvarie Harald Nilsson

                     
< TILLBAKA