Tumba Bruksmuseum  Tumba

Ett museum med plats för utställningar, museal papperstillverkning, konferenser, café och butik i tre byggnadsminnesmärkta byggnader. Förslag till disposition av de tre byggnaderna utfördes. Inredning och säkerhetsmontrar är specialritade. De utvändiga skyltarna ingick i uppdraget.

Uppdragsgivare: Sveriges Riksbank gm Kungliga Myntkabinettet
Ombyggnad hus Byggnadskonst arkitektur o konst  ab
Foto Paul Wilund o Torgny Nordin.

             
< TILLBAKA