Postmuseum Gamla stan Stockholm

Beställarens önskan var att få ett museum där ”besökarna känner sig hemma och lockas till återbesök”. Det gällde att ta tillvara de äldre kvalitéerna i huset på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt skapa en god och fungerande arbetsplats för personalen. Inredning, färgsättning och belysning omfattade hela huset förutom utställningarna. All inredning som diskar, hyllor o bord har specialritats och färgsatts med tanke på varje rums karaktär. Husets starka historiska arkitektur har präglat utformningen.

Uppdragsgivare: Postmuseum
Foto Åke E:son Lindman

                 
< TILLBAKA