Käppalaverket  Lidingö

Käppalaförbundet bildades 1957 för att omhänderta och rena avloppsvattnet från nio kommuner norr och öster om Stockholm. Uppdraget var ombyggnad och inredning av personalmatsal och entré. Ett sammanträdesrum skapades och personalmatsalen öppnades mot foajé och terrass. Inredningen i entré/reception specialritades

Uppdragsgivare: Käppalaförbundet
Arkitekt för ombyggnad o inredning Carola Bratt i samarbete med Torkel Tigerschiöld  arkitekt SAR LAR/MSA

                   
< TILLBAKA