Haldex AB huvudkontor Stockholm

Ombyggnad och inredning. Kontorslokalerna fick en ny rumsdisposition med glaspartier, innertak, belysning och inredning.

Uppdragsgivare: Haldex
Projektet är utfört i samarbete med arkitekt MSA Elisabet Bernsveden
Glasdekor  Sirkka Lehtonen

             
< TILLBAKA